Dražba bytu 2+1 v Třeboni

Dražba bytu 2+1 v Třeboni
  • Typ nemovitosti: byt
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: Táboritská, Třeboň
  • Velikost: 2+1, 4826 m2
  • Volný od: 02.11.2017
  • Aktualizace inzerátu: 06.11.2017
  • Cena: 1 450 000 Kč
  • Kontakt: Jindřich Fantyš
  • E-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz
  • Telefon: 384350232
Upravit hledání

Text inzerátu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - dražba bytu v Třeboni - dražební vyhláška č. C/D2/2017: Den konání dražby se stanovuje na den 12. prosince 2017 od 10,00 hod. na odboru Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec - v budově č. p. 43/I, ul. Na Hradbách, 377 01 Jindřichův Hradec – v zasedací místnosti (kancelář č. 16). Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu v 10,00 hod. Zápis účastníků dražby bude zahájen v 9,00 hod. v budově č. p. 43/I, ul. Na Hradbách, 377 01 Jindřichův Hradec – v kanceláři č. 23. Předmět dražby tvoří: 1. Nemovité věci v katastrálním území Třeboň: - jednotka č. 1041/8, způsob využití – byt, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, typ jednotky – byt. z., podíl na společných částech domu: 13/250 (bytová jednotka je vymezena v budově Třeboň II, č. p. 689, 1041, bytový dům, LV 2481, na parcele č. 1699/1, LV 4256), zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č. 4331 pro katastrální území a obec Třeboň, - s vlastnictvím jednotky je spojený spoluvlastnický podíl ve výši id. 13/250 na pozemku parcela č. 1699/1, výměra 1766 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území (na pozemku stojí stavba: Třeboň II, č. p. 689, 1041, byt. dům, LV 2481), zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č. 4256 pro katastrální území a obec Třeboň, - s vlastnictvím jednotky je spojený spoluvlastnický podíl ve výši id. 13/250 na budově (společných částech domu) Třeboň II, č. p. 689, 1041, způsob využití – bytový dům, na parcele č. 1699/1, LV 4256, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č. 2481 pro katastrální území a obec Třeboň, - příslušenstvím bytu jsou dva sklepy. 2. Movité věci nacházející se v bytové jednotce č. 1041/8, vymezené v budově Třeboň II, č. p. 689, 1041, bytový dům: Evid. číslo Popis Počet C/JH/6418-00063 lustr (s motivem květiny) 1 ks C/JH/6418-00071 stará skříň (v ložnici) 1 ks C/JH/6418-00069 lustr – 3 světla (v obývacím pokoji) 1 ks C/JH/6418-00065 mechanický psací stroj zn. ROBOTRON 20 1 ks C/JH/6418-026 skříň policová 1 ks C/JH/6418-030 pracovní stůl a židle 2 ks C/JH/6418-032 knihovna (skříň s prosklenou horní částí) obsahující cca 200 ks knih 1 SMV* C/JH/6418-036 sekretář prosklený 1 ks C/JH/6418-005 skříň šatní s nástavcem (vysoká) 1 ks C/JH/6418-006 postel s matrací 1 ks C/JH/6418-028 konferenční stolek 1 ks C/JH/6418-024 stůl kuchyňský a 2 židle 3 ks C/JH/6418-004 skříň s nástavcem 1 ks C/JH/6418-023 skříň nízká 1 ks C/JH/6418-029 2x taburet 2 ks C/JH/6418-033 stolek zásuvkový (kontejner) s pěti šuplíky 1 ks C/JH/6418-00064 lustr (s dětským motivem – medvěd) 1 ks * soubor movitých věcí V bytě se dále nachází kuchyňská linka s digestoří, elektrický sporák, bojler, elektrické přímotopy (3 ks), koupelna (vana, umyvadlo), splachovací záchod. Popis předmětu dražby: Bytová jednotka č. 1041/8 (dispozičně 2+1) je umístěna ve zděném bytovém domě – v budově Třeboň II, č. p. 689, 1041. Stavba má celkem 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V části domu se nachází půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Základy jsou z betonu s izolací, konstrukce objektu je zděná a stropy jsou železobetonové montované. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří betonová taška a pro konstrukci klempířských prvků byl použit plech. Vnější omítky jsou štukové a zateplení pláště je z polystyrenu. Společnými prostory domu jsou: vstupní prostor, schodiště, půdní prostor. Bytový dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Stáří bytového domu je odhadováno na cca 50 let. Odhadem v r. 2010 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: střecha, zateplení pláště, okna, vstupní dveře. Stav bytového domu je dobrý. Bytová jednotka č. 1041/8 je umístěna v 3. nadzemním podlaží a dispozičně se jedná o 2+1. V bytě se nachází obývací pokoj o výměře 15,86 m2, pokoj o výměře 16,04 m2, chodba o výměře 5,15 m2, kuchyně o výměře 8,44 m2, koupelna o výměře 2,02 m2, WC o výměře 0,75 m2. K bytu náležejí 2 sklepy o výměře 2,11 m2 a 6,01 m2. Podlahová plocha bytu (bez sklepů) činí 48,26 m2. Vnitřní omítky jsou vápenné. V bytové jednotce jsou instalována dřevěná zdvojená okna. Obytné prostory mají orientaci na jih. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V části obytných prostor jsou dřevěné dveře plné a v části dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou dřevěné a vchodové dveře jsou taktéž dřevěné. V kuchyni se nachází linka, sporák je elektrický. Osvětlení tvoří lustry. Obytné místnosti mají na podlaze položeny koberce, v kuchyni a v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou, v chodbě je korková podlaha a ostatní místnosti mají na podlaze lino. Do bytu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci. Zemní plyn zde zaveden není. Vytápění zajišťují elektrické přímotopy. V bytě je pro ohřev vody instalován bojler. Odhadem v r. 2000 proběhla rekonstrukce koupelny. Stěny vykazují známky poškození, v části jsou značně popraskané omítky, okna v bytě jsou zastaralá, podlahy a rozvody v bytě jsou bez zjevných vad. Část pozemku p. č. 1699/1 je nezastavěna, nacházejí se na něm okrasné dřeviny, není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů, parkovací možnosti jsou dobré – v blízkosti objektu. Nemovité věci nejsou zatíženy věcnými břemeny. Nemovité věci jsou součástí rozsáhlého chráněného území – leží zcela ve velkoplošném zvláště chráněném území (VZCHÚ) - III. zóna CHKO Třeboňsko. Z hlediska územního plánu obce se pozemek p. č. 1699/1 v k. ú. Třeboň nachází v zastavěném území obce v plochách s funkčním využitím území „plochy bydlení – bydlení městské kolektivní (BK)“. Hlavní funkční využití: stavby pro bydlení – bydlení kolektivní (v bytových domech). Jevy z územně analytických podkladů (ÚAP): IV. třída ochrany ZPF, podzemní síť elektronických komunikací, vč. ochranného pásma v šířce 1,5m, vedení el. sítě VN, vč. ochranného pásma v šířce 1m, chráněná oblast přirozené akumulace vod – Třeboňská pánev, lázeňské město – vnější lázeňské území, vodovodní řád, hlavní stoka kanalizace, ochranné pásmo silnice III. třídy, III. zóna CHKO Třeboňsko. Průkaz energetické náročnosti objektu: bytový dům, Táboritská 689, 1041, 379 01 Třeboň: - vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů - zpracovatel: Ing. Jiří Vondrák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 5. května 522, Kamenný Újezd, - datum zpracování: 7. 7. 2017, - energetická náročnost budovy: kategorie D (méně úsporná). Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby uvedené v dražební vyhlášce, popis stavu předmětu dražby a práva a závazky na předmětu dražby váznoucí, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, především ze znaleckého posudku. Účastník dražby bere na vědomí, že má možnost se zúčastnit prohlídky předmětu dražby a seznámit se tak se stavem předmětu dražby. Další informace k dražbě lze získat u dražebníka – kontaktní osoba: Ing. Jana Nováková, e-mail: jana.novakova@uzsvm.cz, telefonní číslo: 382 763 250, adresa: ÚP České Budějovice – referát Písek, Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek, Další informace k předmětu dražby – kontaktní osoba: Jindřich Fantyš, e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefonní číslo: 384 350 232, adresa: ÚP České Budějovice – odbor OP Jindřichův Hradec, Na Hradbách 43/I, 377 01 Jindřichův Hradec, nebo na webových stránkách https://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku/byty/detail/verejna-drazba-byt-22b1-v-ku-trebon-cd22017-30626/ Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/drazba-bytu-2-1-v-treboni. Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Tento inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, byt, nemovitosti prodej, hledám byt Třeboň, prodej Třeboň, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Třeboň, byt Třeboň, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej byt Třeboň bez realitky, Táboritská Třeboň, byt od majitele bez RK, inzerát prodej byt a nabízím byt Třeboň. Požadovaná cena nemovitosti je 1 450 000 Kč. Pro více informací kontaktujte: Jindřich Fantyš, e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefon: 384350232. Inzerát byl aktualizován dne 06.11.2017.

Fotogalerie: Dražba bytu 2+1 v Třeboni - prodej byt 2+1, 4826 m2 Táboritská Třeboň

Dražba bytu 2+1 v Třeboni 1 Dražba bytu 2+1 v Třeboni 2 Dražba bytu 2+1 v Třeboni 3 Dražba bytu 2+1 v Třeboni 4 Dražba bytu 2+1 v Třeboni 5

Umístění na mapě: Dražba bytu 2+1 v Třeboni - prodej byt 2+1, 4826 m2 Táboritská Třeboň

Kontaktovat majitele

Nahlásit chybu

Zdá se Vám tento inzerát podezřelý nebo již není aktuální? Vyplňte, prosím, formulář a klikněte na tlačítko "Nahlásit". Děkujeme, že nám pomáháte udržovat naše inzeráty vždy aktuální.

Vložit zdarma nový inzerát

Podejte si bezplatně inzerát s nabídkou na stránce Vložit bezplatný inzerát - nabídka.

Podejte si bezplatně inzerát s poptávkou na stránce Vložit bezplatný inzerát - poptávka.


Podobné nemovitosti