Daň z převodu nemovitosti při prodeji nemovitosti

Poplatníkem daně z převodu při prodeji nemovitosti je prodávající (převodce); kupující (nabyvatel) je v tomto případě ručitelem.

Daň z převodu nemovitosti upravuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb. Sazba daně z převodu nemovitosti činí 3% ze základu daně. Od daně z převodu nemovitosti je osvobozen první úplatný převod nebo přechod vlastnictví.