Družstevní byty

Jsou součástí domů, které jsou evidovány na katastru nemovitostí a vlastníkem je příslušné družstvo. Při „prodeji“ družstevního bytu se jedná o převod práv a povinností registrovaný pouze v příslušném družstvu. Ve smlouvě se tedy nejedná o Prodávajícího a Kupujícího, ale o Převodce a Nabyvatele. Nabyvatel má následně právo na uzavření nové nájemní smlouvy s družstvem.