List vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí

Prokazuje stav evidovaný v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení. Označuje se číslem listu vlastnictví a jako veřejná listina musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku. Je uspořádán buď jako list vlastnictví s nemovitostmi nebo jako list vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob.

List vlastnictví je rozdělen na části A, B, B1, C, D, E a F. Jednotlivé části obsahují:

  • část A - údaje o vlastníkovi, spoluvlastníkovi a spoluvlastnických podílech
  • část B - údaje o nemovitostech
  • část B1- jiná práva k nemovitostem; u listu vlastnictví s byty a nebytovými prostory údaje o bytech a nebytových prostorech
  • část C - omezení vlastnického práva
  • část D - jiné údaje
  • část E - nabývací tituly nebo jiné podklady zápisu
  • část F - údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách

List vlastnictví vyhotoví příslušný katastrální úřad na požádání v úředních hodinách.

Stavební dozor

Hledáte stavební dozor pro svoji stavbu? Plánujete výstavbu a zatím jste bez stavebního dozoru? Nabízíme Vám služby odborného dohledu Vaší stavby. Více informací o stavebním dozoru nových staveb.

Vznikla u Vás během výstavby obtížná situace s dodavatelem? Pak využijte rady a zkušenosti našeho stavebního dozoru. Nabízíme Vám stavební dozor i pro rozestavěné stavby. Jestliže nyní provádíte stavební práce bez svého odborného zástupce, jsme schopni stavbu profesně i ekonomicky pro Vás zkontrolovat a spolupracovat při jejím dokončení. Více informací o dozorování rozestavěných staveb.