Obecní byt

Jedná se o byty ve vlastnictví obce nebo města., které jsou na základě nájemních smluv, užívány občany. O možnostech privatizace nebo výměny se informujte na příslušném obecním úřadě.