Prohlášení vlastníka budovy/prohlášení vlastníka rozestavěných jednotek

Prohlášení vlastníka budovy je jednostranný právní úkon vlastníka, kterým se budova vymezuje na jednotky (tj. byty a nebytové prostory). Prohlášení vlastníka:

  • popisuje budovu a pozemky, na kterých se budova nachází
  • vymezuje jednotky v domě a určuje společné části budovy
  • upravuje práva k pozemkům a práva a závazky týkající se budovy
  • určuje pravidla pro přispívání spoluvlastníků na správu domu a pravidla pro správu společných částí domu včetně osoby správce

Vkladem tohoto prohlášení do katastru nemovitostí se stane dosavadní vlastník budovy vlastníkem každé jednotky. Prohlášení vlastníka budovy je základním předpokladem pro převod vlastnictví jednotlivých jednotek v budově.

Prohlášení vlastníka rozestavěných jednotek vymezuje rozestavěné jednotky, které budou v objektu vybudovány na základě stavebního povolení. Rozestavěné jednotky se po kolaudaci změní na jednotky dokončené, a to vkladem pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu) na katastrální úřad.