Rekonstrukce

Za rekonstrukci je považována stavební činnost, při níž byla část nosných nebo obvodových zdí nahrazena novými nebo došlo-li k přístavbě domu, která je větší než dům původní a přitom byly modernizovány i byty. V případě rekonstruovaných domů je uváděn časový údaj této rekonstrukce.