Smlouvy potřebné ke koupi nemovitosti

Obecně je základním dokumentem kupní smlouva, která musí mít při koupi nemovitosti písemnou formu s úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy. Spolu s kupní smlouvou v příslušném počtu vyhotovení podle počtu účastníků smlouvy se katastru nemovitostí předkládá písemný návrh na vklad vlastnického práva.

Podle konkrétního případu pak koupi nemovitosti mohou provázet další smlouvy, např. smlouva o hypotéčním úvěru, smlouva o půjčce, zástavní smlouva, smlouva o zúžení společného jmění manželů atp.