Společenství vlastníků

Společenství vlastníků je právnická osoba zapisovaná v obchodním rejstříku, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, případně vykonávat i činnost související s provozováním technického zařízení v domě, které slouží i jiným subjektům.

Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí poslednímu z těchto vlastníků.