Stavební parcela

Za stavební parcelu se obecně označuje pozemek, kde lze stavět. To určuje územní plán každé obce, nikoliv katastrální úřad. Pokud hovoříme o stavební parcele ve smyslu evidence na listu vlastnictví, jedná se o zastavěné části pozemků, na kterých již stojí stavby a na LV jsou takové parcely označeny zkratkou „St.“, pokud jsou pozemky číslovány ve dvou číselných řadách. V jedné číselné řadě jsou číslovány parcely pod postavenými objekty a před číslem se uvádí zkratka „St.“ a ostatní nezastavěné parcely jsou číslovány v samostatné číselné řadě.