Vázaný účet

Vázaný účet (též nazývaný jako svěřenecký nebo jistotní účet) je speciální bankovní účet sloužící především k vypořádání kupní ceny mezi prodávajícím a kupujícím, kdy banka jako třetí osoba zajišťuje výplatu peněz podle předem dohodnutých podmínek. Mohou si je zřizovat jak fyzické, tak i právnické osoby. Na rozdíl od běžného bankovního účtu je nakládání s vázaným účtem omezené. Je u něj definován jak specifický účel, pro který byl zřízen, tak i doba trvání a způsob využívání tohoto účtu, a to podle podmínek obchodní transakce, kvůli které se účet zřizuje. Prodávající má tak zaručeno, že za svou nemovitost získá kupní cenu, a kupující má tak garantováno, že za své peníze získá předmět koupě.