Znalecký posudek

Při nákupu či prodeji nemovitosti se pracuje často se znaleckým posudkem. Znalecký posudek připravuje soudní znalec. Tím ale může být jedině osoba jmenovaná soudem nebo Ministrem financí podle Zákona č. 37/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a podle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/67 Sb. o provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Znalecký posudek

Většinou se se znaleckým posudkem nejčastěji setkáváme při běžné koupi a prodeji nemovitosti. Znalec kvůli posudku nemovitost navštíví, změří si ji (nebo rozměry vyčte z výkresů), prozkoumá její stav a následně podle zákona o oceňování majetku vypočítá cenu (Zákon 151/1997 Sb. o oceňování majetku a Vyhláška č. 540/2002 Sb., o oceňování majetku).

Cena znalce a tržní cena nemovitosti

Cena ve znaleckém posudku nemá většinou s tržní cenou nemovitosti nic společného. Znalec prostřednictvím koeficientů snižujících nebo zvyšujících základní cenu sice přihlíží k velikosti města, stáří nemovitosti, použitému stavebnímu materiálu apod., protože se ale tento výpočet provádí podle vyhlášky nepravidelně aktualizované Ministerstvem financí, výsledné číslo nevypovídá nic o tom, jak velký je zájem o tuto nemovitost na trhu, tedy jaká je její tržní cena.

Informace o komerčních vlivech na tržní cenu nemovitosti zohledňuje odhad pro banku, která poskytuje hypotéku. Banka proto vyžaduje odhad tržní ceny. (Někdy se nazývá obvyklá cena.) Tento odhad může zpracovávat jedině osoba, kterou banka zjištěním pověřila. Seznam pověřených osob je k nahlédnutí v každé bance, zpravidla to je ovšem zaměstnanec banky nebo odhadce, který pro ni smluvně pracuje.

Partneři

Seznam partnerů z oblasti odhadů cen nemovitostí a znaleckých posudků naleznete v sekci DATABÁZE - Znalci a odhadci.

Inzerujte u nás

Chcete i Vy zde mít svoji nabídku služeb? Neváhejte a napište nám! Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na stránce Kontakt.