Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce - nabídka prodeje pozemku 2999 m2

Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce
  • Typ nemovitosti: pozemek
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: Tušť, Suchdol nad Lužnicí
  • Velikost: 2999 m2
  • Aktualizace inzerátu: 03.12.2021
  • Cena: 990 000 Kč
  • Kontakt: Jindřich Fantyš
  • E-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz
  • Telefon: 384350232

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení v elektronické aukci část pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, obec Suchdol nad Lužnicí, označené geometrickým plánem jako p. č. 1064/1 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 2999 m2. LOKACE, PŘÍSTUPNOST. Pozemek je situován mimo sídelní část obce Suchdol nad Lužnicí, v místní části Tušť, konkrétně v její jižní okrajové části. Pozemek se nachází východně od silnice I. třídy č. I/24, ze které je pozemek přístupný přes pozemek parc. č. 2005 ostatní plocha – ostatní komunikace, jenž je ve vlastnictví města Suchdol nad Lužnicí. Přes pozemek parc. č. 2005 vede nezpevněná cesta, která dále pokračuje jižní okrajovou částí prodávaného pozemku. POPIS. Jedná se o pozemek přírodního sportoviště, na kterém se nacházejí plošné porosty náletových dřevin. V minulosti zde bývalo hřiště. ÚZEMNÍ PLÁN. Plocha v zastavěném území obce – plocha OS: plocha občanského vybavení – sport a tělovýchova. Hlavní využití: zařízení pro tělovýchovu a sport (sportovní zařízení – fitcentra, tělocvičny, hřiště …) a pozemky veřejných prostranství; přípustné využití: technická a dopravní infrastruktura nejevící charakter nadmístního významu, ubytování, vč. stravování, drobná sadovnická a parková architektura, např. altán, kryté sezení, lavičky, zeleň parková, obslužné komunikace, pěší cesty; nepřípustné využití: výroba, sklady, zemědělská výrobní činnost, veškeré činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmínky prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu: výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu; podmínkou je zajištění ploch parkování, odstavných stání a garáží na vlastním pozemku; musí být přístupné z veřejné komunikace. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. V pozemku parc. č. 2004 (silnice I. třídy) jsou umístěny inženýrské sítě (elektřina, vodovod, kanalizace). OMEZENÍ. Pozemek leží zcela ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. V jižní okrajové části pozemku vede nezpevněná cesta. V části pozemku se nacházejí zbytky venkovních úprav v dezolátním stavu (nefunkční železobetonové stožáry bývalého veřejného osvětlení, torza venkovních laviček a železobetonová skruž jako pozůstatek nefunkčního venkovního vodovodu). Veškeré tyto venkovní úpravy jsou ve vlastnictví jiné osoby. ODDĚLOVANÁ ČÁST POZEMKU, KTERÁ NENÍ PŘEDMĚTEM AUKCE. Prodávaný pozemek v severovýchodní části pozemku zcela obklopuje oddělovaný pozemek označený geometrickým plánem č. 902-88 Fi/2021 ze dne 14. 6. 2021 jako parc. č. 1064/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází stavba jiného vlastníka, která doposud není zapsána v katastru nemovitostí. Jedná se o montovanou stavbu na bázi dřevní hmoty. Tato oddělovaná část pozemku proto není součástí prodeje. Elektronická aukce je dostupná na webových stránkách: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/19898

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Suchdol nad Lužnicí, prodej Suchdol nad Lužnicí, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Suchdol nad Lužnicí, pozemek Suchdol nad Lužnicí, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Suchdol nad Lužnicí bez realitky, Tušť Suchdol nad Lužnicí, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Suchdol nad Lužnicí. Požadovaná cena nemovitosti je 990 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-casti-pozemku-p-c-1064-v-k-u-tust-oznacene-gp-jako-p-c-1064-1-elektronicka-aukce.

Pro více informací kontaktujte Jindřich Fantyš (soukromý inzerent), e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefon: 384350232. Inzerát byl aktualizován dne 03.12.2021.

Fotogalerie: Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce - prodej pozemek 2999 m2 Tušť Suchdol nad Lužnicí

Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce 1 Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce 2 Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce 3 Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce 4 Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce 5 Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce 6 Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce 7 Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce 8 Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce 9 Prodej části pozemku p. č. 1064 v k. ú. Tušť, označené GP jako p. č. 1064/1 - elektronická aukce 10