Prodej části pozemku parc. č. 29/3 v k. ú. Buk u J. Hradce - dle GP parc. č. 29/4 - nabídka prodeje pozemku 145 m2

Prodej části pozemku parc. č. 29/3 v k. ú. Buk u J. Hradce - dle GP parc. č. 29/4
  • Typ nemovitosti: pozemek
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: Buk, Jindřichův Hradec
  • Velikost: 145 m2
  • Aktualizace inzerátu: 15.02.2023
  • Cena: 125 000 Kč
  • Kontakt: Jindřich Fantyš
  • E-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz
  • Telefon: 384350232

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení v elektronické aukci dle aukční vyhlášky č. CJH/18/2023 část pozemku parc. č. 29/3 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce, označené geometrickým plánem č. 401-53/2019 jako parc. č. 29/4 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 145 m2. POPIS, PŘÍSTUP, ÚZEMNÍ PLÁN: Předmětem aukce je prodej části pozemku parc. č. 29/3, ostatní plocha - manipulační plocha, v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce, označené geometrickým plánem č. 401-53/2019 ze dne 20. 8. 2019 jako parc. č. 29/4, ostatní plocha - manipulační plocha, o výměře 145 m2. Pozemek se nachází mimo sídelní část města Jindřichův Hradec, v místní části Buk, v katastrálním území Buk u Jindřichova Hradce, v okrajové části zastavěného území obce. Pozemek je volně přístupný, je travnatého povrchu, přístup je umožněn z veřejného prostranství města Jindřichův Hradec na pozemku parc. č. 41/1 a dále po nezpevněné cestě vedoucí po zbývající části pozemku parc. č. 29/3. V okrajové části pozemku (při cestě) se nachází listnatý strom a náletové křoví. Z hlediska územního plánu obce je pozemek součástí plochy veřejného prostranství. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V OBCI, OMEZENÍ: Stávající kanalizační a vodovodní řad a dále elektronické a kabelové vedení se nacházejí v sousedním pozemku parc. č. 41/1 (veřejné prostranství, pozemek ve vlastnictví města Jindřichův Hradec). Tato místní část není plynofikována. K pozemku parc. č. 29/3 je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, týkající se prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v Buku, přičemž samotné kanalizační a vodovodní potrubí je situováno do cesty, tedy mimo část pozemku, která je předmětem aukce (parc. č. 29/4). Dále je k pozemku uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se položení kabelového vedení NN, se společností E.ON Distribuce, a.s. (kabelové vedení situováno v hranici pozemku podél nezpevněné cesty). OKOLÍ POZEMKU, ŠIRŠÍ VZTAHY, ROZVOJOVÁ LOKALITA: V blízkém okolí pozemku se nachází zástavba rodinných domů, jihozápadně od oceňovaného pozemku (na pozemku parc. č. 3757/1) je územním plánem obce vymezena plocha Z 428 plocha – sídelní zeleně – veřejná zeleň izolační a ostatní (možnost dětského hřiště), jihozápadně od tohoto pozemku je pak vymezena nová rozvojová lokalita – plánované zastavitelné plochy pro bydlení. Aukce je dostupná na web. stránkách: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/29453

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Jindřichův Hradec, prodej Jindřichův Hradec, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Jindřichův Hradec, pozemek Jindřichův Hradec, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Jindřichův Hradec bez realitky, Buk Jindřichův Hradec, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Jindřichův Hradec. Požadovaná cena nemovitosti je 125 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-casti-pozemku-parc-c-29-3-v-k-u-buk-u-j-hradce-dle-gp-parc-c-29-4.

Pro více informací kontaktujte Jindřich Fantyš (soukromý inzerent), e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefon: 384350232. Inzerát byl aktualizován dne 15.02.2023.

Fotogalerie: Prodej části pozemku parc. č. 29/3 v k. ú. Buk u J. Hradce - dle GP parc. č. 29/4 - prodej pozemek 145 m2 Buk Jindřichův Hradec

Prodej části pozemku parc. č. 29/3 v k. ú. Buk u J. Hradce - dle GP parc. č. 29/4 1 Prodej části pozemku parc. č. 29/3 v k. ú. Buk u J. Hradce - dle GP parc. č. 29/4 2 Prodej části pozemku parc. č. 29/3 v k. ú. Buk u J. Hradce - dle GP parc. č. 29/4 3 Prodej části pozemku parc. č. 29/3 v k. ú. Buk u J. Hradce - dle GP parc. č. 29/4 4