Prodej pozemku dle GP parc. č. 2041/1 v k. ú. Rapšach - nabídka prodeje pozemku 389 m2

Prodej pozemku dle GP parc. č. 2041/1 v k. ú. Rapšach
 • Typ nemovitosti: pozemek
 • Typ inzerátu: prodej
 • Lokalita: , Rapšach
 • Velikost: 389 m2
 • Aktualizace inzerátu: 07.12.2023
 • Cena: 204 000 Kč
 • Kontakt: Jindřich Fantyš
 • E-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz
 • Telefon: 384350232

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení v elektronické aukci č. ID 108109-A36774 dle aukční vyhlášky č. CJH/116/2023 část pozemku parc. č. 2041 v katastrálním území Rapšach, označené geometrickým plánem č. 870-112 Fi/2023 jako parc. č. 2041/1 o výměře 389 m2. Pozemek se nachází v okrajové části zastavěného území obce, v její západní části. Pozemek je převážně travnatý, na části pozemku / na hranici pozemku se nacházejí pozůstatky oplocení (pletivo, ocelové a betonové sloupky), které je již na konci technické životnosti, místy nefunkční. Na hranici s veřejnou komunikací je oplocení prorostlé neudržovanými dřevinami. V této části je také umístěn různorodý materiál jiného vlastníka. Pozemek je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce Rapšach (pozemek parc. č. 2908). Z hlediska územního plánu obce je pozemek součástí plochy pro bydlení v rodinných domech. Pozemek leží zcela ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Třeboňska. Z dostupné územně plánovací dokumentace vyplývá, že do pozemku zasahuje ochranné pásmo zemědělské výroby. Převážná část pozemku o výměře 384 m2 byla pronajmuta fyzické osobě na základě smlouvy o nájmu nemovité věci č. C/1145/CJHM/2022 ze dne 27. 12. 2022. Okolí pozemku: Na sousedním pozemku označeném geometrickým plánem č. 870-112 Fi/2023 jako parc. č. 2041/2 je umístěn objekt veřejné kanalizace, sestávající jak z podzemní, tak z nadzemní části. Dle vyjádření obce Rapšach se jedná o šachtu kanalizační stoky, zemní betonovou nádrž sloužící jako lapač písku, čerpací stanici pod označením ČS 3 / zemní nádrž hluboká 4 m /, odkud jsou odpadní vody výtlakem čerpány na čističku odpadních vod. Nadzemní stavbu tvoří pilíř s elektrickým rozvaděčem pro automatické ovládání čerpadel s poruchovou signalizací. Veškeré tyto stavební objekty jsou ve vlastnictví obce Rapšach. Jižně od předmětu aukce se nachází obecní pozemek, východně rodinný dům se zahradou ve vlastnictví fyzické osoby. Bližší informace k aukci jsou dostupné na adrese: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/36774

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Rapšach, prodej Rapšach, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Rapšach, pozemek Rapšach, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Rapšach bez realitky, Rapšach, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Rapšach. Požadovaná cena nemovitosti je 204 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-pozemku-dle-gp-parc-c-2041-1-v-k-u-rapsach.

Pro více informací kontaktujte Jindřich Fantyš (soukromý inzerent), e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefon: 384350232. Inzerát byl aktualizován dne 07.12.2023.

Fotogalerie: Prodej pozemku dle GP parc. č. 2041/1 v k. ú. Rapšach - prodej pozemek 389 m2 Rapšach

Prodej pozemku dle GP parc. č. 2041/1 v k. ú. Rapšach 1 Prodej pozemku dle GP parc. č. 2041/1 v k. ú. Rapšach 2 Prodej pozemku dle GP parc. č. 2041/1 v k. ú. Rapšach 3 Prodej pozemku dle GP parc. č. 2041/1 v k. ú. Rapšach 4