Prodej pozemku p. č. 591/2 a p. č. 593 v k. ú. Rapšach v elektronické aukci - nabídka prodeje pozemku 8089 m2

Prodej pozemku p. č. 591/2 a p. č. 593 v k. ú. Rapšach v elektronické aukci
  • Typ nemovitosti: pozemek
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: Spáleniště, Rapšach
  • Velikost: 8089 m2
  • Aktualizace inzerátu: 03.12.2021
  • Cena: 2 300 000 Kč
  • Kontakt: Jindřich Fantyš
  • E-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz
  • Telefon: 384350232

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení v elektronické aukci pozemky p. č. 591/2 a p. č. 593 o celkové výměře 8089 m2 v k. ú. Rapšach. LOKACE. Pozemky se nacházejí v lokalitě zvané "Spáleniště“. Jedná se o travnatou plochu, místy porostlou vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Pozemky nejsou zahrnuty v komplexních pozemkových úpravách. Pozemky nejsou dotčeny žádnými věcnými břemeny. ÚZEMNÍ PLÁN. Plocha v zastavěném území obce – plocha pro bydlení v rodinných domech: Pozemek parc. č. 591/2 o výměře 162 m2 a část pozemku parc. č. 593 o výměře cca 3702 m2. Plocha mimo zastavěné území obce – přírodě blízké porosty: část pozemku parc. č. 593 o výměře cca 4225 m2. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. Na předmětných pozemcích a také v jejich nejbližším okolí se nenachází žádné inženýrské sítě ve vlastnictví nebo správě obce Rapšach (kanalizace, vodovod, plyn). V místě je dostupné elektrické vedení. OMEZENÍ. Pozemky leží zcela ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Třeboňska. Oba pozemky jsou dotčeny trasou nadzemního elektrického vedení. PŘÍSTUPNOST. Přístup je zajištěn po nezpevněné cestě na pozemku parc. č. 604, který je zahrnut do komplexních pozemkových úprav (dále jen „KPÚ“). Tento pozemek odpovídá v návrhu KPÚ pozemku parc. č. 3012 ostatní plocha – ostatní komunikace. Tato cesta je navržena jako společné zařízení, technicky zůstává ve stávajícím stavu, v rámci KPÚ došlo pouze k vymezení podle zaměření skutečného stavu v terénu a k dořešení majetkových vztahů. Pozemek parc. č. 3012 bude zapsán na LV č. 10001 pro obec Rapšach. U pozemku bude uvedena poznámka: „pozemek je ruče pro realizaci společných zařízení podle zákona č. 139/2002 Sb.“ a tato poznámka bude zapsána do katastru nemovitostí. Převod takového pozemku je možný pouze na základě vydání kladného stanoviska pozemkovým úřadem. Elektronická aukce je dostupná na webových stránkách: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/19895

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Rapšach, prodej Rapšach, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Rapšach, pozemek Rapšach, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Rapšach bez realitky, Spáleniště Rapšach, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Rapšach. Požadovaná cena nemovitosti je 2 300 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-pozemku-p-c-591-2-a-p-c-593-v-k-u-rapsach-v-elektronicke-aukci.

Pro více informací kontaktujte Jindřich Fantyš (soukromý inzerent), e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefon: 384350232. Inzerát byl aktualizován dne 03.12.2021.

Fotogalerie: Prodej pozemku p. č. 591/2 a p. č. 593 v k. ú. Rapšach v elektronické aukci - prodej pozemek 8089 m2 Spáleniště Rapšach

Prodej pozemku p. č. 591/2 a p. č. 593 v k. ú. Rapšach v elektronické aukci 1 Prodej pozemku p. č. 591/2 a p. č. 593 v k. ú. Rapšach v elektronické aukci 2 Prodej pozemku p. č. 591/2 a p. č. 593 v k. ú. Rapšach v elektronické aukci 3 Prodej pozemku p. č. 591/2 a p. č. 593 v k. ú. Rapšach v elektronické aukci 4 Prodej pozemku p. č. 591/2 a p. č. 593 v k. ú. Rapšach v elektronické aukci 5 Prodej pozemku p. č. 591/2 a p. č. 593 v k. ú. Rapšach v elektronické aukci 6 Prodej pozemku p. č. 591/2 a p. č. 593 v k. ú. Rapšach v elektronické aukci 7