Prodej pozemku p. č. 637 v k. ú. Rapšach EA/CJH/126 - nabídka prodeje pozemku 1186 m2

Prodej pozemku p. č. 637 v k. ú. Rapšach EA/CJH/126
  • Typ nemovitosti: pozemek
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: , Rapšach
  • Velikost: 1186 m2
  • Aktualizace inzerátu: 21.09.2020
  • Cena: 297 000 Kč
  • Kontakt: Jindřich Fantyš
  • E-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz
  • Telefon: 384350232

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení v elektronické aukci č. CJH/126/2000 pozemek p. č. 637 v k. ú. Rapšach. LOKALITA, CHARAKTERISTIKA. Pozemek parcela č. 637 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1186 m2 se nachází v lokalitě Spáleniště, cca 2 km jihovýchodně od Rapšachu, v katastrálním území Rapšach. Pozemek je dlouhodobě neudržovaný, z části porostlý dřevinami, převážně náletového charakteru. Na pozemku jsou místy zbytky stavební suti. PŘÍSTUPNOST, ÚZEMNÍ PLÁN, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. Pozemek je přístupný ze silnice III. třídy. Z hlediska územního plánu obce je pozemek součástí plochy bydlení v rodinných domech. Do jihozápadní okrajové části pozemku zasahuje ochranné pásmo nadzemního kabelového vedení. Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn) zde nejsou dostupné. STUDNA, VĚCNÉ BŘEMENO. V severovýchodní části pozemku je historická kopaná studna, krytá zcela opotřebeným dřevěným krytem s vyžilou taškovou krytinou, roubená je kamenem. Dřevěný kryt studny je na konci své technické životnosti, narušen hnilobou dřeva s rizikem zborcení konstrukce. Ze studny je voda odebírána pro nedaleký rodinný dům č. p. 99. K pozemku bylo zřízeno věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě – kabelového vedení NN a vodovodní přípojky v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 700-121Fi/2015, a to na základě smlouvy o zřízení věcného břemene č. E/505/CJHM/2015 ze dne 17. 10. 2016, právní účinky k okamžiku 1. 11. 2016 10:34:17, zápis proveden dne 24. 11. 2016; oprávnění pro pozemek parcela č. 635 v katastrálním území Rapšach. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TŘEBOŇSKO. Pozemek leží zcela ve III. zóně CHKO Třeboňsko, mimo maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), nevyskytují se zde žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Pozemek je zahrnut do obvodu pozemkových úprav. Listina: Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav č. j.: SPU 038855/2018/KRI ze dne 19. 3. 2018, právní moc ke dni 1. 9. 2018, právní účinky zápisu k okamžiku 4. 9. 2018 9:56:53, zápis proveden dne 12. 9. 2018. V rámci pozemkových úprav nedojde ke změně hranic pozemku, ani ke změně výměry pozemku. Po dokončení pozemkových úprav bude mít pozemek nové označení, a to jako parcela č. 2679 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1186 m2. Odkaz na elektronickou aukci: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/11490

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Rapšach, prodej Rapšach, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Rapšach, pozemek Rapšach, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Rapšach bez realitky, Rapšach, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Rapšach. Požadovaná cena nemovitosti je 297 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-pozemku-p-c-637-v-k-u-rapsach-ea-cjh-126.

Pro více informací kontaktujte Jindřich Fantyš (soukromý inzerent), e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefon: 384350232. Inzerát byl aktualizován dne 21.09.2020.

Fotogalerie: Prodej pozemku p. č. 637 v k. ú. Rapšach EA/CJH/126 - prodej pozemek 1186 m2 Rapšach

Prodej pozemku p. č. 637 v k. ú. Rapšach EA/CJH/126 1 Prodej pozemku p. č. 637 v k. ú. Rapšach EA/CJH/126 2 Prodej pozemku p. č. 637 v k. ú. Rapšach EA/CJH/126 3 Prodej pozemku p. č. 637 v k. ú. Rapšach EA/CJH/126 4

Umístění na mapě: Prodej pozemku p. č. 637 v k. ú. Rapšach EA/CJH/126 - prodej pozemek 1186 m2 Rapšach