Prodej pozemků v k. ú. Horní Němčice - nabídka prodeje pozemku 16389 m2

Prodej pozemků v k. ú. Horní Němčice
  • Typ nemovitosti: pozemek
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: , Horní Němčice
  • Velikost: 16389 m2
  • Aktualizace inzerátu: 01.02.2023
  • Cena: 994 000 Kč
  • Kontakt: Markéta Švecová
  • E-mail: marketa.svecova@uzsvm.cz
  • Telefon: 384350291

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení v elektronické aukci pozemky parc. č. 382/8, 382/9, 382/10, 409, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 412/6, 412/7, 412/8, 412/10, 412/11, 412/12, 412/14, 412/15, 412/16, 412/17 a 412/18 o celkové výměře 16389 m2 v katastrálním území a obci Horní Němčice. Předmětné pozemky se nacházejí v dobývacím prostoru Horní Němčice, pozemky parc. č. 412/8 a 412/11 částečně, ostatní zcela. Prakticky tedy veškerá plocha. Stávající DP Horní Němčice vznikl sloučením dříve stanovených DP Horní Němčice a Horní Němčice I rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Plzni ze dne 9. 12. 1992, č. j. 2003/92. DP byl takto stanoven organizaci STRABAG – Bohemia a.s., České Budějovice. V současnosti je DP Horní Němčice veden na organizaci KAMENOLOMY ČR s.r.o., Ostrava – Svinov. V DP je povolena hornická činnost – dobývání výhradního ložiska vyhrazeného nerostu podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) – GRANIT (žula), a to rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Plzni č. j. 3320/87 ze dne 8. 12. 1987. Lom je roztěžený do 3. etáže, v současnosti však těžební činnost v lomu neprobíhá. Podle vyjádření Obvodního báňského úřadu je zde prováděna hornická činnost pouze podle plánu zajištění na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Příbrami č. j. 2917/2008/07/5 ze dne 19. 1. 2009. V případě ukončení hornické činnosti podle plánu zajištění, může být bez dalšího obnovena hornická činnost na základě dále platného rozhodnutí o povolení dobývání ložiska podle POPD. Podle sdělení závodního lomu byla hornická činnost přerušena ještě před rokem 2008. Podle údaje na stavebních částech zařízení lomu proběhla zřejmě rekonstrukce nebo modernizace lomu v r. 1989. Na pozemcích se díky přerušení činnosti nachází v dolní etáži rozsáhlé náletové porosty, neudržované a vzniklé spontánně, na okrajích lomu se místy patrně vyskytují i porosty starší – špatně přístupné, nelze je však hodnotit jako lesní porost na nelesním pozemku, neboť jejich existence koliduje s účelem lomu. Výskyt zejména borovice, břízy, smrku. Předmět aukce je přístupný přes pozemky ve vlastnictví třetích osob. Elektronická aukce je dostupná na webových stránkách: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/29284.

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Horní Němčice, prodej Horní Němčice, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Horní Němčice, pozemek Horní Němčice, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Horní Němčice bez realitky, Horní Němčice, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Horní Němčice. Požadovaná cena nemovitosti je 994 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-pozemku-v-k-u-horni-nemcice.

Pro více informací kontaktujte Markéta Švecová (soukromý inzerent), e-mail: marketa.svecova@uzsvm.cz, telefon: 384350291. Inzerát byl aktualizován dne 01.02.2023.

Fotogalerie: Prodej pozemků v k. ú. Horní Němčice - prodej pozemek 16389 m2 Horní Němčice

Prodej pozemků v k. ú. Horní Němčice 1 Prodej pozemků v k. ú. Horní Němčice 2 Prodej pozemků v k. ú. Horní Němčice 3