PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODILU 1/4 NA RD - nabídka prodeje domu 100 m2

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODILU 1/4 NA RD
 • Typ nemovitosti: dům
 • Typ inzerátu: prodej
 • Lokalita: č.p. 206, Opatovov
 • Velikost: 100 m2
 • Aktualizace inzerátu: 09.01.2024
 • Cena: 100 000 Kč
 • Kontakt: Zdeňka BĚLOHLÁVKOVÁ
 • E-mail: belohlavkova@koppa.cz
 • Telefon: +420603114722

Nemovité věci uvedené na listu vlastnictví č. 408 408 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, kat. prac. Třebíč, kat. území Opatov na Moravě, jedná se spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na následujících nemovitých věcech: • pozemek parc. č. 61/2, o výměře 205 m2, zastavěná plocha a nádvoří • Součástí je stavba: Opatov č.p. 206, rod. dům • Stavba stojí na pozemku p.č. 61/2 Podmínky • Nabízený majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu insolvenčního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt. • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy. • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou. • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, dům, nemovitosti prodej, hledám dům Opatovov, prodej Opatovov, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Opatovov, dům Opatovov, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej dům Opatovov bez realitky, č.p. 206 Opatovov, dům od majitele bez RK, inzerát prodej dům a nabízím dům Opatovov. Požadovaná cena nemovitosti je 100 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-spoluvlastnickeho-podilu-1-4-na-rd.

Pro více informací kontaktujte Zdeňka BĚLOHLÁVKOVÁ (soukromý inzerent), e-mail: belohlavkova@koppa.cz, telefon: +420603114722. Inzerát byl aktualizován dne 09.01.2024.

Fotogalerie: PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODILU 1/4 NA RD - prodej dům 100 m2 č.p. 206 Opatovov

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODILU 1/4 NA RD 1