Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích k.ú. Dolní Bousov - nabídka prodeje domu 1 m2

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích k.ú. Dolní Bousov
  • Typ nemovitosti: dům
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: , Dolní Bousov
  • Velikost: 1 m2
  • Aktualizace inzerátu: 25.08.2021
  • Cena: 1 Kč
  • Kontakt: Petr Budzinski
  • E-mail: dockalova@klblegal.cz
  • Telefon: 604494355

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích k.ú. Dolní Bousov Insolvenční správce Mgr. Petr Budzinski., se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/4 na pozemcích z majetkové podstaty dlužníka: Martin Karásek, č.j. KSPH 67 INS 6541/2020. Předmět prodeje: 1/4 podíl na na pozemku parc. č. St. 84, jehož součástí je objekt k bydlení č.. 464, dále pozemku parc.č. St. 799, jehož součástí je budova garáže bez čp/če a dále pozemku parc.č. 1272/9 (evidován jako „trvalý travní porost“, užívaný jako zahrada), zapsáno na LV č. 121, k.ú. Dolní Bousov, vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. Podmínky prodeje: – kupní cena za nejvyšší nabídku; – kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku; – kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí; – správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího; – prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky; – kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: dockalova@klblegal.cz.

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, dům, nemovitosti prodej, hledám dům Dolní Bousov, prodej Dolní Bousov, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Dolní Bousov, dům Dolní Bousov, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej dům Dolní Bousov bez realitky, Dolní Bousov, dům od majitele bez RK, inzerát prodej dům a nabízím dům Dolní Bousov. Požadovaná cena nemovitosti je 1 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-spoluvlastnickeho-podilu-ve-vysi-1-4-na-pozemcich-k-u-dolni-bousov.

Pro více informací kontaktujte Petr Budzinski (soukromý inzerent), e-mail: dockalova@klblegal.cz, telefon: 604494355. Inzerát byl aktualizován dne 25.08.2021.

Fotogalerie: Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích k.ú. Dolní Bousov - prodej dům 1 m2 Dolní Bousov

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích k.ú. Dolní Bousov 1 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích k.ú. Dolní Bousov 2 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích k.ú. Dolní Bousov 3