Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Čekanice u Tábora a v k.ú. Tábor - nabídka prodeje pozemku 16139 m2

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Čekanice u Tábora a v k.ú. Tábor
  • Typ nemovitosti: pozemek
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: , Tábor
  • Velikost: 16139 m2
  • Aktualizace inzerátu: 24.03.2021
  • Cena: 19 740 Kč
  • Kontakt: Lukáš Valúšek
  • E-mail: kancelar@is-valusek.cz
  • Telefon: 775369484

V rámci insolvenčního řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: MSPH 99 INS 6159/2020 insolvenční správce nabízí k prodeji následující spoluvlastnické podíly na nemovitostech: 1. podíl na nemovitosti o velikosti 1961/60000 - pozemku p.č. 554/134 zapsaného na LV č. 5170 vedený pro k.ú, Čekanice u Tábora, obec Tábor; 2. podíl na nemovitostech o velikosti 1961/60000 - pozemku p.č. 5606/3 zapsaného na LV č. 7506 vedený pro k.ú. Tábor, obec Tábor a podíl o velikosti 1961/60000 na pozemku p.č. 5599/17 na LV č. 15519 vedený pro k.ú. Tábor, obec Tábor; 3. podíl na nemovitostech o velikosti 1961/60000 - pozemku p.č. 5660/25, 5661/5, 5661/6, 5662/3, 5663/1, 5664/1 zapsané na LV č. 5293 vedený pro k.ú. Tábor, obec Tábor; a 4. podíl na nemovitostech o velikosti 1961/60000 na pozemku p.č. 5296/15, č. 5296/16, č. 5296/17, na pozemku stojí stavba bez čp/če, rod. rekr., č. 5296/18, č. 5296/20, č. 5297/17, č. 5297/21, č. 5297/22 a č. 5304/7, vše na LV 7436 vedeném pro k.ú. Tábor, obec Tábor; podíl dlužníka o velikosti 1961/60000 na pozemku p.č. 5304/10 na LV 7437 vedeném pro k.ú. Tábor, obec Tábor; a podíl o velikosti 1961/60000 na pozemku p.č. 5297/24 na LV 8068 vedeném pro k.ú. Tábor, obec Tábor, vše vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor. Prodej nemovitostí Dlužníka mimo dražbu byl schválen usnesením soudu č. j.: MSPH 99 INS 6159/2020-B-24. Znalecký posudek byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku (isir.justice.cz) pod č.d.B-3. Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek: a) úhrady kupní ceny předem nebo při podpisu kupní smlouvy, b) za nejvýhodnější cenu, kterou lze v místě a době prodeje dosáhnout. V případě zájmu o odkup uvedených nemovitostí Dlužníka prosím podejte závaznou nabídku na odkup konkrétních spoluvlastnických podílů Dlužníka (preferabilně všech výše uvedených nemovitostí), včetně nabízené ceny nejpozději do 30.4.2021, a to buď písemně na adresu insolvenčního správce JUDr. Lukáš Valúšek, insolvenční správce (CMS), Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, do datové schránky ID DS 7xzjekz, případně emailem na adresu kancelar@is-valusek.cz. Toto oznámení nepředstavuje nabídku k uzavření smlouvy; kupní smlouva bude uzavřena s vybraným zájemcem. Insolvenční správce si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která nesplňuje požadavky zákona, rozhodnutí insolvenčního soudu, případně výhodnosti pro majetkovou podstatu a věřitele.

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Tábor, prodej Tábor, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Tábor, pozemek Tábor, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Tábor bez realitky, Tábor, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Tábor. Požadovaná cena nemovitosti je 19 740 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-spoluvlastnickych-podilu-na-pozemcich-v-k-u-cekanice-u-tabora-a-v-k-u-tabor.

Pro více informací kontaktujte Lukáš Valúšek (soukromý inzerent), e-mail: kancelar@is-valusek.cz, telefon: 775369484. Inzerát byl aktualizován dne 24.03.2021.

Fotogalerie: Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Čekanice u Tábora a v k.ú. Tábor - prodej pozemek 16139 m2 Tábor