Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemcích - nabídka prodeje domu 4505 m2

Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemcích
  • Typ nemovitosti: dům
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: , Nosálov
  • Velikost: 4505 m2
  • Aktualizace inzerátu: 05.01.2022
  • Cena: 1 845 650 Kč
  • Kontakt: Insolvenční správce
  • E-mail: olha.milachkova@adleges.cz
  • Telefon: +420773392059

V insolvenčním řízení sp. zn. MSPH 98 INS 14116/2020 nabízíme k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemcích - parc. č. st. 45/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1016 m2, jehož součástí je stavba č.p. 10 v části obce Nosálov, rodinný dům; - parc č. 44, zahrada, o výměře 2227 m2; - parc. č. 660/7, trvalý travní porost, o výměře 363 m2; - parc. č. 660/8, trvalý travní porost, o výměře 140 m2; a - parc. č. 660/9, trvalý travní porost, o výměře 759 m2; vše zapsáno na LV č. 32 pro katastrální území Nosálov, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště v Mělníku. Jedná se o jednotný funkční celek bývalé zemědělské usedlosti Nosálov č.p.10 a samostatný soubor zemědělských pozemků v extravilánu obce Nosálov. Národním památkovým ústavem je celek Nosálov č.p. 10 zařazen mezi památkově chráněné nemovité kulturní památky. Na nemovité věci vázne věcné břemeno doživotního užívání. Hlavní stavba památkově chráněné venkovské usedlosti je samostatně stojící obytná část dřevěné trámové konstrukce, která je dvoupodlažní se sedlovou střechou, vystavěná na kamenné podezdívce a kamenných základech. Stropní konstrukce jsou převážně trámové, v 1. nadzemním podlaží částečně kamenné klenuté. Modernizace vnitřního technického vybavení stavby proběhla v roce 2000. Stavba obsahuje v 1. nadzemním podlaží obytnou místnost, pohostinské místnosti, kuchyň, sociální zařízení, chodbu a schodiště. Ve 2. nadzemním podlaží jsou pobytové a hostinské pokoje, do dvora pavlač a kovové nouzové schodiště. Stavebně technický stav je celkově dobrý, údržba je běžná, s výjimkou poškozené střešní krytiny v části hřebenu střechy. Obvyklá cena je stanovena znaleckým posudkem z 2. 7. 2021 na částku 1 845 650 Kč, který je dostupný v insolvenčním rejstříku (https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=47860325 ). Podmínky prodeje jsou následující: • Prodej bude realizován nejvyšší nabídce, minimální cena je však 1 845 650 Kč; • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným ze zájemců. Nabídky zasílejte na adresu tereza.cemperova@adleges.cz

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, dům, nemovitosti prodej, hledám dům Nosálov, prodej Nosálov, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Nosálov, dům Nosálov, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej dům Nosálov bez realitky, Nosálov, dům od majitele bez RK, inzerát prodej dům a nabízím dům Nosálov. Požadovaná cena nemovitosti je 1 845 650 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/spoluvlastnicky-podil-1-2-na-pozemcich.

Pro více informací kontaktujte Insolvenční správce (soukromý inzerent), e-mail: olha.milachkova@adleges.cz, telefon: +420773392059. Inzerát byl aktualizován dne 05.01.2022.

Fotogalerie: Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemcích - prodej dům 4505 m2 Nosálov

Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemcích 1 Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemcích 2