Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc. č. 1590/7 v k.ú./obci Klimkovice - nabídka prodeje pozemku 174 m2

Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc. č. 1590/7 v k.ú./obci Klimkovice
  • Typ nemovitosti: pozemek
  • Typ inzerátu: prodej
  • Lokalita: Nerudova, Klimkovice
  • Velikost: 174 m2
  • Aktualizace inzerátu: 02.05.2022
  • Cena: 20 000 Kč
  • Kontakt: Bohdana Nováková
  • E-mail: kancelar@aknovakova.eu
  • Telefon: 606096956

V insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 10803/2021 insolvenční správce dlužníka na podkladě usnesení shodného soudu č.j. KSOS 31 INS 10803/2021-B-13 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1590/7 o celkové výměře 174 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 1469, který je vedený pro obec a katastrální území Klimkovice. Nejnižší podání insolvenční správce stanovuje na částku 90.300,- Kč, při které se vycházelo z tržní ceny parcely zjištěné z odhadu tržní ceny nemovitosti, jejíž polovina byla redukována o 30 % (v souladu se standardy při oceňování nemovitostí, kdy při ocenění majoritního podílu je užívána srážka z ceny podílu alespoň 20 %, u minoritního podílu minimálně 40 %, zatímco uvažovaný stav představuje podíly velikostně rovnocenné). Na nemovitosti váznou zástavní práva a omezení, která zanikají zpeněžením majetku v insolvenčním řízení. Podmínky prodeje: – shora uvedené předměty prodeje budou prodány zájemci s nejvyšší nabídkou, – podaná nabídka bude vždy obsahovat: jméno, příjmení/obchodní firmu (a označení osoby, která za ni jedná), datum narození/IČ, adresa trvalého bydliště/sídla a nabízenou kupní cenu, – úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy, – zájemce není v úpadku, není osobou dlužníku blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ), leda by nejpozději při uzavírání kupní smlouvy disponoval příslušným rozhodnutím insolvenčního soudu o povolení výjimky z uvedeného zákazu, – zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem nemovitosti, –zájemce se vzdá svého práva z vadného plnění ve smyslu ust. § 1916, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, – zájemce souhlasí s výhradou práva insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout, případně výzvu k podání nabídek opakovat za účelem dosažení nejvyšší nabídky. V případě zájmu o odkup shora uvedeného spoluvlastnického podílu zašlete svoji nabídku (obsahující jméno, příjmení/obchodní firmu s označením osoby, která za ni jedná, datum narození/IČ, adresu trvalého bydliště/sídla a nabídku kupní ceny) prostřednictvím e-mailu cihak@spory.org, a to nejpozději do 27. června 2022. Kupní smlouvu bude možné uzavřít nejdříve poté, co uplyne minimální inzertní doba uvedená v připojeném usnesení uvedeného soudu, tj. nejdříve dne 27. června 2022.

Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Klimkovice, prodej Klimkovice, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Klimkovice, pozemek Klimkovice, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Klimkovice bez realitky, Nerudova Klimkovice, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Klimkovice. Požadovaná cena nemovitosti je 20 000 Kč. Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/spoluvlastnicky-podil-1-2-na-pozemku-parc-c-1590-7-v-k-u-obci-klimkovice.

Pro více informací kontaktujte Bohdana Nováková (soukromý inzerent), e-mail: kancelar@aknovakova.eu, telefon: 606096956. Inzerát byl aktualizován dne 02.05.2022.

Fotogalerie: Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc. č. 1590/7 v k.ú./obci Klimkovice - prodej pozemek 174 m2 Nerudova Klimkovice

Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc. č. 1590/7 v k.ú./obci Klimkovice 1