Prodej pozemku p. č. 3843/19 v Lomnici nad Lužnicí

Prodej pozemku p. č. 3843/19 v Lomnici nad Lužnicí
 • Typ nemovitosti: pozemek
 • Typ inzerátu: prodej
 • Lokalita: , Lomnice nad Lužnicí
 • Velikost: 381 m2
 • Volný od: 11.12.2018
 • Aktualizace inzerátu: 10.12.2018
 • Cena: 50 000 Kč
 • Cena: 131 Kč za 1 m2
 • Kontakt: Jindřich Fantyš
 • E-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz
 • Telefon: 384350232
Upravit hledání

Text inzerátu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení ve výběrovém řízení s aukcí č. CJH/106/2018 pozemek pozemková parcela č. 3843/19 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 381 m2 v k. ú. Lomnice nad Lužnicí. Pozemek se nachází v jihovýchodní okrajové části obce. Jedná se o veřejně přístupný pozemek. Převážnou část pozemku tvoří travnatá plocha, část pozemku tvoří nezpevněná cesta. Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny. Pozemek je situován v lokalitě zvané „Na papírně“, v prostoru mezi čistírnou odpadních vod a kompostárnou (ve vlastnictví Města Lomnice nad Lužnicí) a železničním prostorem. Z hlediska územního plánu obce je pozemek součástí plochy VPP – plochy veřejných prostranství (přírodního charakteru). Hlavní využití: Plochy veřejné zeleně v zastavěném území sídla zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů parků a prvků sídelní zeleně, včetně vodních ploch, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. Přípustné využití: Související pozemky dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, nevyžadující ochranu před hlukem a navazující na stávající zařízení a další stavby a zařízení, doplňující účel veřejné zeleně, např. reklamní a informační zařízení, plochy místních a účelových komunikací, plochy pro dopravu v klidu a další stavby a zařízení slučitelných s účelem těchto ploch a s veřejným zájmem. Nepřípustné využití: Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity, uvedené v příslušných předpisech, nad přípustnou mez. Současně zde probíhá změna využitelnosti (z hlediska územního plánu obce) na plochy veřejné zeleně. Změna spočívá pouze ve změně funkčního využití zejména ploch vodních a vodohospodářských, ploch smíšeného nezastavěného území, ploch veřejných prostranství a ploch technické infrastruktury, na plochy veřejné zeleně. Dále bude v této lokalitě prověřena hranice vymezeného zastavěného území. Koncepce rozvoje území města Lomnice nad Lužnicí stanovená v rámci platného ÚP Lomnice nad Lužnicí zůstane v plném rozsahu zachována. Ze změny ÚP nevyplývají žádné požadavky na změny ve struktuře osídlení. Pozemkem prochází kanalizační potrubí a ovládací kabel (k objektu OK 1 U Kompostárny). Pozemek leží ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Bližší informace k vyhlášenému výběrovému řízení s aukcí lze taktéž získat na internetových stránkách Úřadu: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/30168 Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-pozemku-p-c-3843-19-v-lomnici-nad-luznici. Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Tento inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Lomnice nad Lužnicí, prodej Lomnice nad Lužnicí, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Lomnice nad Lužnicí, pozemek Lomnice nad Lužnicí, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Lomnice nad Lužnicí bez realitky, Lomnice nad Lužnicí, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Lomnice nad Lužnicí. Požadovaná cena nemovitosti je 50 000 Kč. Cena za metr čtvereční je 131 Kč/m2. Pro více informací kontaktujte: Jindřich Fantyš, e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefon: 384350232. Inzerát byl aktualizován dne 10.12.2018.

Fotogalerie: Prodej pozemku p. č. 3843/19 v Lomnici nad Lužnicí - prodej pozemek 381 m2 Lomnice nad Lužnicí

Prodej pozemku p. č. 3843/19 v Lomnici nad Lužnicí 1 Prodej pozemku p. č. 3843/19 v Lomnici nad Lužnicí 2 Prodej pozemku p. č. 3843/19 v Lomnici nad Lužnicí 3 Prodej pozemku p. č. 3843/19 v Lomnici nad Lužnicí 4

Umístění na mapě: Prodej pozemku p. č. 3843/19 v Lomnici nad Lužnicí - prodej pozemek 381 m2 Lomnice nad Lužnicí


Podobné nemovitosti