Prodej pozemku p. č. 741/6 v k. ú. Ratiboř u J. Hradce

Prodej pozemku p. č. 741/6 v k. ú. Ratiboř u J. Hradce
 • Typ nemovitosti: pozemek
 • Typ inzerátu: prodej
 • Lokalita: , Ratiboř
 • Velikost: 1079 m2
 • Volný od: 21.06.2018
 • Aktualizace inzerátu: 20.06.2018
 • Cena: 599 000 Kč
 • Cena: 555 Kč za 1 m2
 • Kontakt: Jindřich Fantyš
 • E-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz
 • Telefon: 384350232
Upravit hledání

Text inzerátu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení ve výběrovém řízení s aukcí č. CJH/41/2018 pozemek KN p. p. č. 741/6 v k. ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce. Pozemek p. č. 741/6 v k. ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Pozemek tvoří okolí bytového domu č. p. 87 a slouží jako manipulační a přístupová plocha. Nachází se na něm kolna na uskladnění dřeva, sušáky na prádlo, zpevněné plochy a přístřešky na popelnice. Na pozemku se dále nachází trvalý travní porost a minimum okrasného porostu – drobné keříky (bez hodnoty). Zadní okrajová část pozemku je zaplocena. Kolna, přístřešky na popelnice, sušáky na prádlo a plot jsou ve vlastnictví třetích osob. Na pozemku vázne věcné břemeno dodavatelů energií: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN dle geometrického plánu č. 200-733/2011. Oprávnění pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 377 01 České Budějovice, IČO: 28085400. Povinnost k: pozemek parcela č. 741/6 v k. ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene (úplatná) ze dne 23. 2. 2012, právní účinky vkladu práva ke dni 12. 3. 2012. Do pozemku zasahují tyto inženýrské sítě: kabelové vedení NN (přípojka elektrické energie), vodovodní přípojka, kanalizační přípojka – vše ke stavbě č. p. 87. Příjezd k pozemku je možný ze zpevněné obecní komunikace, samotný přístup na pozemek je však přes parcely cizích vlastníků. Z boční strany pozemku předmětný pozemek sousedí s pozemkem p. č. 741/19, který je ve vlastnictví Obce Ratiboř. Z hlediska územního plánu Obce Ratiboř je pozemek součástí plochy smíšené obytné – venkovské. Pozemek je součástí velkoplošného zvláště chráněného území, je součástí biosférické rezervace UNESCO, Natury 2000 Ptačí oblasti Třeboňsko, chráněné krajinné oblasti Třeboňsko – III. zóna CHKO. Části pozemku jsou užívány fyzickou a právnickou osobou, a to na základě smlouvy o nájmu nemovité věci č. C/855/CJHM/2018 ze dne 4. 6. 2018 a smlouvy o nájmu nemovité věci č. C/856/CJHM/2018 ze dne 1. 6. 2018. Nájem je sjednán do doby realizace pronajatých částí pozemku, nejdéle však do 31. 12. 2021. Bližší informace k výběrovému řízení s aukcí lze získat na webových stránkách Úřadu: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/27719 Více informací naleznete na stránce: www.nemovitosti-inzerce.cz/prodej-pozemku-p-c-741-6-v-k-u-ratibor-u-j-hradce. Toto je soukromá inzerce, nepřeji si být kontaktován/a makléři ani RK. Tento inzerát je zařazen v kategoriích prodej nemovitosti bez realitky, bezplatná inzerce nabídka, soukromá inzerce nemovitostí, pozemek, nemovitosti prodej, hledám pozemek Ratiboř, prodej Ratiboř, prodej přímo od majitele, nabídka nemovitostí Ratiboř, pozemek Ratiboř, bezplatná inzerce nemovitostí, prodej pozemek Ratiboř bez realitky, Ratiboř, pozemek od majitele bez RK, inzerát prodej pozemek a nabízím pozemek Ratiboř. Požadovaná cena nemovitosti je 599 000 Kč. Cena za metr čtvereční je 555 Kč/m2. Pro více informací kontaktujte: Jindřich Fantyš, e-mail: jindrich.fantys@uzsvm.cz, telefon: 384350232. Inzerát byl aktualizován dne 20.06.2018.

Fotogalerie: Prodej pozemku p. č. 741/6 v k. ú. Ratiboř u J. Hradce - prodej pozemek 1079 m2 Ratiboř

Prodej pozemku p. č. 741/6 v k. ú. Ratiboř u J. Hradce 1 Prodej pozemku p. č. 741/6 v k. ú. Ratiboř u J. Hradce 2 Prodej pozemku p. č. 741/6 v k. ú. Ratiboř u J. Hradce 3

Umístění na mapě: Prodej pozemku p. č. 741/6 v k. ú. Ratiboř u J. Hradce - prodej pozemek 1079 m2 Ratiboř


Podobné nemovitosti